fbpx
  1. Prosta rejestracja
  2. Po wykupieniu diety wypełnienie formularza wywiadu żywieniowo-zdrowotnego i dzienniczka spożycia
  3. Wyznaczenie celów do osiągnięcia i opracowanie programu żywieniowo-treningowego
  4. Przesłanie programu żywieniowo-treningowego i rozpoczęcie pracy nad sobą
  5. Przesyłanie cotygodniowych informacji z przebiegu realizacji programu wg załączonego schematu
  6. Comiesięczne (dla osób potrzebujących częstszego nadzoru – raz na 2 tygodnie)konsultacje i wprowadzanie zmian do programu żywieniowo- treningowego
  7. Po osiągnięciu założonych celów, w okresie stabilizacji zalecany kontakt co 2- 3 miesiące